Menu

Video hướng dẫn

Giới thiệu tổng quan và chức năng chính

Giới thiệu tổng quan và các chức năng chính của phần mềm HTsoft BizMan.

Giới thiệu các module chính

Hướng dẫn tổng quan phần mềm

Quy trình quản lý mua hàng

Cấu hình sử dụng phần mềm

Quy trình quản lý bán hàng

Phần mềm bảo hành sửa chữa

Giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và module Add-ins

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng, nghiệp vụ và các module Add-ins trên phần mềm HTsoft BizMan

Quản lý phiếu chốt tiền dành cho thu ngân

Treo (suspend) hàng sau khi duyệt SO

Quản lý trạng thái phiếu chuyển kho theo quy trình

Xem báo cáo trên web và mobile

Hỗ trợ sort/ sắp xếp theo đúng thứ tự user nhập liệu

Module Phân tích mua hàng

Quản lý nhiều nhà cung cấp trên từng mặt hàng

Quản lý hàng tồn Max Min theo kho