Menu

phan mem quan ly kho
HTSOFT INVENTORY

  phần mềm quản lý bán hàng
HTSOFT SALEPRO

  phan mem quan ly kinh doanh
HTSOFT BIZMAN

  phan mem quan ly kinh doanh
HTSOFT
BIZMAN CUSTOM

1. Module Quản lý kho và Mua hàng
 
 
 
2. Module Quản lý bán hàng
 
 
 
3. Module Quản lý đơn hàng
 
 
 
4. Module Quản lý tạm ứng      
 
5. Module Quản lý công nợ phải thu      
 
6. Module Quản lý công nợ phải trả
   
 
7. Module Quản lý đối trừ công nợ      
 
8. Module Quản lý sổ quỹ tiền mặt      
 
8. Module Quản lý sổ quỹ tiền mặt      
 
9. Module Quản lý sổ ngân hàng      
 
10. Module Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng    
 
11. Module chuyển kho nội bộ    
 
12. Module Báo cáo-thống kê    
 
13. Module Quản lý khách hàng thân thiết      
 
14. Quản lý nhiều chi nhánh bán hàng          
15. Quản lý giá đa chi nhánh        
 
16. Quản lý khuyến mãi        
 
17. Giám sát hoạt động người dùng tương tác với hệ thống        
 
18. Quản lý bảo hành sửa chữa        
 
19. Module kiểm kho        
 
20. Module đối chiếu công nợ        
 
21. Quản lý hoa hồng cho nhân viên        
 
22. Theo dõi tiến độ đơn hàng        
 
23. Chức năng chuyển kho có imei        
 
24. Phiếu chuyển tiền        
 
25. Import công nợ phải thu, công nợ phải trả      
26. Chức năng cây nhóm hàng ảo      
27. Bán hàng sử dụng mã của cân điện tử        
 
28. Báo cáo theo dõi công nợ        
 
29. Lịch sử mua bán      
30. Báo cáo phân tích tồn kho        
 
31. Công nợ phải thu phải trả đến ngày        
 
32. Doanh thu theo chi nhánh        
 
33. Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị        
 
34. Sổ kho có imei        
 
35. Báo cáo công nợ phải thu phải trả theo nhân viên        
 
36. Số phiếu theo chi nhánh        
 
37. Quản lý ảnh mặt hàng        
 
38. Quản lý giá theo nhóm khách hàng        
 
39. Báo cáo lợi nhuận ròng        
 
40. Báo cáo công nợ phải thu phải trả đa chi nhánh        
 
41. Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng trên toàn hệ thống        
 
42. Cho phép thu tiền khác chi nhánh/ thu hộ        
 
43. Module in VAT      
44. Module xuất kho IMEI        
45. Module nhập kho IMEI      
46. Cross check        
 
47. Cấu hình cho phép sửa dữ liệu N ngày trong quá khứ        
 
48. Quản lý saleman đặt hàng và xem báo cáo online(web+mobile)        
 
49. Quản lý tiền thưởng khách hàng(các khoản thưởng, trả thưởng,..)        
 
51. Lợi nhuận theo nhân viên        
 
52. Module gửi tin nhắn SMS HTsoft MassSMS.NET        
 
53. Báo cáo lợi nhuận theo khách hàng        
 
54. Báo cáo tổng giá trị doanh nghiệp        
 
55. Treo (suspend) hàng sau khi duyệt SO        
 
56. Quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên/ phần trăm hoa hồng được chia theo nhóm nhân viên        
 
57. Quản lý các khoản giảm trừ (khi mua hàng/ bán hàng). VD: voucher, ck thanh toán…        
 
58. Mặc định chỉ chọn nhân viên thuộc chi nhánh hiện hành khi nhập, xuất (tránh trường hợp chọn nhầm nhân viên của chi nhánh khác)        
 
59. Tự động điền saleman quản lý khách hàng khi chọn khách hàng trên phiếu bán sỉ/lẻ        
 
60. Báo cáo chuyển kho chi tiết          
61. Lock không cho phép bán hàng nếu vượt giới hạn công nợ        
 
62. Lock không cho phép tìm phiếu nhập, xuất trong quá khứ        
 
63. Lock không cho phép sửa dữ liệu theo mốc thời gian cố định        
 
64. Báo cáo hết hàng theo ngưỡng (Tồn Min)        
65. Quản lý lô và date        
 
66. Attach files        
 
67. Chỉ định kho/ chi nhánh xem báo cáo        
 
68. Quản lý đại lý online(web) (đại lý đặt hàng, theo dõi tất cả các giao dịch phát sinh)        
 
69. Retails CRM v1.0 (tự động hiển thị thông tin khách hàng và các giao dịch đã phát sinh khi khách hàng gọi điện đến)        
 
70. Quản lý báo cáo quản trị online (Mobile+Web)        
 
71. Trang web bán hàng dạng e-commerce share dữ liệu với htsoft BizMan.net (share thông tin hàng hóa như giá bán, số lượng tồn kho,…)        
 
              Danh sách Add-ins