Menu

Quản lý tổng thể ERP

HTsoft BizMan ERP

Giải pháp quản lý tổng thể HTsoft ERP tích hợp nhiều Module có thể thay cho các phần mềm quản lý rời rạc khác như Phần mềm quản lý bảo hành, Phần mềm quản lý kho, phần mềm quản lý nhân sự... Nhờ quy trình xử lý liên tục,có sự luân chuyển dữ liệu giữa các bộ phận, giữa các điểm kinh doanh HTsoft ERP cho phép người dùng cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi, giúp cải thiện năng suất và hiệu quả quản lý thông tin

Ưu điểm

Đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Tiết kiệm chi phí quản lý.

Quản lý tốt hơn, ra quyết định nhanh hơn với dữ liệu và hệ thống báo cáo real-time.

Nâng cao hiệu quả làm việc vì có thể truy cập thông tin bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Chi phí bỏ ra một lần, bản quyền vĩnh viễn, update cùng phiên bản miễn phí.

phần mềm quản lý bán phần mềm quản trị kinh doanh phần mềm quản lý kinh doanh