Menu

CRM

phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

HTsoft Customer Relationship Management (CRM) là giải pháp phần mềm mang đến tài liệu đầy đủ, real-time về khách hàng của doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp luồng thông tin liên tục trên toàn bộ vòng đời của khách hàng từ khi còn là khách hàng tiềm năng, đặt hàng, thực hiện đơn hàng, chăm sóc sau bán hàng.

Tích hợp với hệ thống Marketing tự động qua website, SMS, Mail Marketing, chăm sóc khách hàng qua tổng đài số, HTsoft CRM cho phép lập và chuyển nhanh báo giá, đơn hàng, thông tin hoa hồng, khuyến mãi  đến khách hàng.

 

CRM

Đơn giản hóa công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng

Nâng cao năng suất làm việc của các bộ phận do nắm bắt đầy đủ thông tin khách hàng

Cải thiện năng suất bán hàng thông qua các biểu đồ thống kê và báo cáo dự báo, quản lý hoa hồng và doanh số bán hàng

Cung cấp dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng trên toàn cầu

phần mềm quản lý bán phần mềm quản trị kinh doanh phần mềm quản lý kinh doanh