Menu
project img

Quản lý Kho hàng và Mua hàng

Quản lý danh mục phân nhóm hàng hóa (cho phép định nghĩa mô hình phân cấp- cây thư mục hàng hóa n cấp) - Quản lý hàng hóa, Lô, Date, số serial/ IMEI, hạn sử dụng/ bảo hành của từng serial/IMEI… Cho phép khai báo và quản lý n kho hàng không giới hạn.

Cho phép cấu hình làm việc theo 2 quy trình: Quy trình đầy đủ từ đơn đề nghị mua hàng đến đơn mua hàng rồi chuyển sang phiếu nhập kho và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước. Hoặc có thể áp dụng quy trình đơn giản bắt đầu ngay với Phiếu nhập kho

Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng, cảnh bảo hết hàng khi tới ngưỡng ...

Quản lý sổ kho hàng hóa (dạng Pivote Table): tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)...

Quản lý giá vốn theo các hình thức FIFO, LIFO, BQGQ ... và các báo cáo lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng ....

Hỗ trợ in barcode(mã vạch) trực tiếp từ phần mềm theo nhiều kiểu khác nhau Code 128, Code 39....

Xem chi tiết
project img

Quản lý Bán hàng (bán lẻ/bán sỉ)

Cho phép cấu hình làm việc theo 2 quy trình: Quy trình đầy đủ từ đơn đặt hàng sau đó được chuyển thành phiếu bán buôn/bán lẻ tương ứng và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước. Hoặc có thể áp dụng quy trình đơn giản bắt đầu ngay với phiếu bán buôn hoặc bán lẻ.

Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh và tìm kiếm với nhiều tiêu chí khác nhau

Cho phép định nghĩa giới hạn nợ, giới hạn số phiếu nợ, giới hạn số ngày nợ đối với từng khách hàng.

Cho phép ghi nhận hoa hồng cho n nhân viên trên cùng 1 phiếu xuất bán.Cảnh báo công nợ đến và quá hạn ngay khi bán hàng.

Xem chi tiết

project img

Quản lý Công nợ phải thu, phải trả

Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lập báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi (bad-loan).

Thanh toán linh động theo từng phiếu nhập kho, hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…

Nhắc nợ: chương trình tự động hiển thị nhắc nhở bạn các khoản nợ đến hạn phải thu/phải trả …

Đối trừ công nợ với khách hàng: Khi khách trả lại hàng, hệ thống cho phép nhà quản lý thực hiện việc đối trừ với các phiếu xuất để cân đối công nợ cho khách, đồng thời khi đưa ra báo cáo đối chiếu công nợ, mọi thông tin về việc đối trừ được thể hiện rõ và chi tiết.

Đối trừ công nợ với nhà cung cấp: tương tự khi thực hiện đối trừ công nợ với khách hàng.

Xem chi tiết
project img

Sổ quỹ và sổ ngân hàng

Có riêng module Phiếu chi/ phiếu thu để ghi chép các khoản thu chi phục vụ quản lý doanh nghiệp, và ghi chép các phiếu báo nợ, báo có khi giao dịch với ngân hàng

Cho phép định nghĩa các lý do thu/ chi một cách dễ dàng và khoa học (tương tự như các tài khoản kế toán).

Báo cáo sổ quỹ bao gồm các giao dịch liên quan đến tất cả các chứng từ thu/ chi, số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Có thể xem báo cáo theo kỳ hoặc khoảng thời gian bất kỳ. Cho phép hiệu chỉnh số dư quỹ

Cho phép định nghĩa, quản lý nhiều tài khoản khác nhau tại nhiều ngân hàng khác nhau

Quản lý giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng. Các giấy báo nợ và báo có sẽ tương tác với sổ quỹ tiền mặt một cách trực tiếp mà không cần thao tác trung gian.

Xem và in sổ ngân hàng. Có thể xem các giao dịch với ngân hàng phát sinh trên một chi nhánh, hoặc xem trên toàn công ty.

Xem chi tiết
project img

Quản trị hệ thống, phân quyền

Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống

Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (trong trường hợp user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, khi đó quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng cho user).

Có thể giới hạn quyền của user trên hệ thống: không được xem nhà cung cấp, không được sửa dữ liệu trong quá khứ, không được xem giá vốn ...

Xem chi tiết
project img

Chuyển kho nội bộ

Chuyển giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công ty

Chuyển kho giữa các chi nhánh khác nhau trong công ty

Chuyển kho yêu cầu phải xác nhận (Approved), hoặc không yêu cầu xác nhận.

Điều phối viên chuyển kho có thể quản lý được trạng thái các phiếu chuyển trên toàn công ty (không chỉ trong 1 chi nhánh).

Điều phối viên căn cứ vào báo cáo chuyển kho để nhắc nhở các thủ kho thực hiện duyệt/ xác nhận đã nhận đủ hàng theo đúng quy trình

Nếu admin cấu hình chuyển kho giữa các chi nhánh trong công ty yêu cầu phải duyệt/ xác nhận trên hệ thống thì trước khi thủ kho nhập xác nhận, số lượng trong kho nhập sẽ chưa tăng lên, trong khi kho xuất số lượng đã giảm(có thể hàng đang trên đường được chuyển đến kho nhập…)

Xem chi tiết
project img

Báo Cáo-Thống kê

Báo cáo bán hàng, Báo cáo hàng bán trả lại, Tổng hợp bán hàng, Báo cáo thu tiền hàng,

Báo cáo thu chi chốt ca, Sổ chăm sóc khách hàng, Báo cáo tăng trưởng doanh số,Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ,

Công nợ phải thu/ phải trả, Báo cáo dòng tiền, Khách nợ đến và quá hạn,m Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp, Lịch sử mua bán .. .

Báo cáo sổ kho: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Nhập nội bộ- Xuất nội bộ, Tồn cuối. Có thể xem chi tiết của từng kho hoặc tổng cộng nhiều kho...

Báo cáo tồn kho, hết hàng, báo cáo Quản lý serial/imei, báo cáo hạn thẻ, theo dõi hàng tồn, công nợ phải trả, báo cáo mua hàng.

Báo cáo thu chi và sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo động theo nhu cầu...Tự động gửi báo cao vào email theo lịch đặt trước...

Xem chi tiết
project img

Bảo mật hệ thống

Quản lý tài khoản sử dụng để đăng nhập vào chương trìnhh. Phân quyền người dùng: ai - được sử dụng module nào, tính năng gì, phạm vi ra sao (thêm-sửa-xóa-tìm-in-xuất)

Log: Theo dõi tình hình đăng nhập, nhật ký sử dụng chương trình giúp bạn dễ dàng tìm ra các hành vi nghi vấn, sai phạm của người sử dụng chương trình

Quản lý truy cập: thiết lập cửa hàng nào, với license key nào được phép truy cập vào hệ thống. Chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS): tự động thẩm định và từ chối quyền truy cập của các kết nối nghi vấn

Cấu hình chính sách toàn hệ thống: cho phép tắt hoặc bật chế độ ngăn cấm việc nhập dữ liệu sai ngày tháng; sửa giá, xem giá vốn, sửa chiết khấu, sửa thuế, sửa/ đổi mặt hàng khuyến mãi đi kèm mã hàng khi bán. Chức năng này sẽ giảm thiểu được sai sót của người sử dụng và ngăn chặn được hành vi cố tình gian lận.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Xem chi tiết
project img

Tin Nhắn

Module này cho phép gửi thông báo nhanh đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, có thể gửi tin nhắn kèm theo lý do cụ thể để người nhận biết loại tin nhắn một cách nhanh chóng.g...

Người nhận có thể lập tức reply lại hoặc forward tin nhắn cho các thành viên user khác

Module này rất hữu dụng cho các công ty có nhiều nhân viên làm việc trên hệ thống và có hoạt động tác nghiệp.

Xem chi tiết
project img

Công ty

Quản lý thông tin công ty: tên, địa chỉ, điện thoại ... thông tin hiển thị trên các báo cáo và phiếu in ra.

Quản lý thông tin các kho hàng, các chi nhánh, cửa hàng

Các ngân hàng, tài khoản ngân hàng

Các lý do nhập, xuất, thu, chi

Định nghĩa các loại ngoại tệ có giao dịch trên hệ thống

Quản lý thông tin/ danh sách nhân viên

Xem chi tiết
project img

Kiểm kê Kho

Module kiểm kho cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho ngoài thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm. Tránh được những sai xót trong quá trình kinh doanh.

Nếu số lượng tồn kho ngoài thực tế và số lượng tồn kho trong phần mềm không khớp nhau (lệch thừa, lệch thiếu), có thể thực hiện phiếu nhập hoặc phiếu xuất điểu chỉnh, để cân đối số lượng tồn kho thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm, nhằm tránh sai sót trong quá trình kinh doanh.

Cho phép kết xuất dữ liệu từ máy kiểm kê kho làm đầu vào dữ liệu cho phần mềm

Cho phép hỗ trợ kiểm kê kho theo serial/imei

Cho phép so sánh kiểm kê từng nhóm hàng hoặc một tập các nhóm hàng để hỗ trợ kiểm kê nhanh trong số lượng mặt hàng ngành hàng lớn.

Có thể tự động phát hiện ra các mặt hàng kiểm kê thiếu, kiểm kê sót.

Xem chi tiết
project img

Nền tảng công nghệ

Ngôn ngữ lập trình C#.NET (Visual studio 2010)

Hệ quản trị CSDL MS SQL Server 2005/2014/ hoặc cao hơn

Báo cáo Crystal Report

Công nghệ mã vạch

Công nghệ mã hóa cao cấp

Chuẩn font Unicode, hoàn toàn bằng tiếng Việt

Công nghệ Webservices ( truy nhập tới máy chủ Web/ở xa)

Hỗ trợ Client/ Server (máy trạm kết nối tới máy chủ)

Cho phép quản lý trên quy mô mạng LAN, WAN,Internet hoặc VPN