Menu

Hướng dẫn cài đặt


Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1.      Yêu cầu hệ thống

 

Yêu cầu phần cứng

Hố trợ các hệ điều hành

Máy chủ

-          CPU 2GHz, RAM  1 GB

-          Trống 2 GB Hard disk

-          WinXP

-           Win 2003/2008 Server

-           WinVista

-           Windows 7

-      Các phiên bản mới hơn

Máy trạm

-          CPU 1.8 GHz, RAM 512 MB

-          Trống 300 MB Hard disk

2.      Hướng dẫn cài đặt nhanh

Chạy file setup có dạng HTsoft_BizMan.NET_Vx.x.x.x.exe. Có thể download các gói phần mềm tương ứng tại link:  http://htsoft.vn/Download.aspx. Sau khi download về ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kích đúp vào file setup để bắt đầu cài đặt.  Chọn đường dẫn đặt bộ cài đặt của HTsoft.

 

Bước 2: Chọn Install để bắt đầu cài đặt.

Bước 3: Nhấn Next để tiếp tục

Bước 4: Đọc và xác nhận lại những điều khoản của phần mềm sau đó chọn Next để tiếp tục

Bước 5: Nhập thông tin về người dùng, chọn Next để tiếp tục

Bước 6: Chọn kiểu cài đặt. Tùy thuộc vào việc bạn cài máy trạm hay máy chủ sẽ chọn những mục tương ứng. Sau đó chọn Next.

 

Bước 7: Chọn đường dẫn để cài đặt phần mềm (Nên chọn ổ D để đảm bảo an toàn dữ liệu). Sau đó chọn Next.

Buoc 8: Chọn kiểu cài đặt (nên để mặc định là Typical). Sau đó chọn Next.

Buoc 9: Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

3.      Đăng ký bản quyền phần mềm với Htsoft

Sau khi sử dụng Demo phần mềm, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm có thể thực hiện các bước sau để đăng ký bản quyền với HTSoft.

Bước 1: Chạy phần mềm, tạo mã đăng ký bản quyền.

Bước 2: Gửi file đăng ký bản quyền tới email của Htsoft và thanh toán để được cấp Key.

Gửi email tới địa chỉ contact@htsoft.vn đính kèm 2 file vừa tạo ra ở bước 1.Htsoft sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách để hướng dẫn ký hợp đồng, thanh toán và triển khai.

Bước 3: Đăng ký bản quyền cho phần mềm với Key do Htsoft cung cấp.

Sau khi nhận được key do Htsoft cung cấp ta thực hiện các bước sau để đăng ký bản quyền cho phần mềm:

Xuất hiện form , nhập Key sau đó nhấn Đăng ký

Khi đăng ký thành công thì màn hình hiển thị thông báo. Nhấn OK đê tiếp tục làm việc.