HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOMO TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT

1.      Khai báo hình thức thanh toán

-          Vào Cấu hình --> Hình thức thanh toán:  Thêm HTTT, chọn “Thuộc loại thanh toán qua QRcode” và chọn đơn vị thanh toán là Moca/Momo

-          Nếu được chiết khấu khi thanh toán qua  Momo, nhập tỉ lệ chiết khấu và chọn mã hàng chiết khấu.

 

2.      Trên Hóa đơn bán lẻ

-          B1: Lập hóa đơn bán lẻ

-          B2: Chọn hình thức thanh toán  “MOMO”

 

o   Khi chọn Momo nếu được cấu hình chiết khấu  à hệ thống sẽ tự động thêm 1 mã chiết khấu tương ứng với % đã cấu hình. 

-          B3: Nhấn “Thu tiền” hoặc phím tắt “End”: hiển thị giao diện hỗ trợ thanh toán

 

 

 

-          B4: Nhấn “Ghi (F11)”  hoặc “Ghi và in (F12)” để ghi lại hóa đơn bán hàng và tạo ra mã Qrcode thực hiện thanh toán.

o   Khi nhấn Ghi và in (Phím tắt F12) thì Qrcode sẽ hiển thị trên màn hình và phần mềm sẽ in ra Qrcode trên phiếu In hỗ trợ khách hàng tít mã QR trên màn hình  hoặc trên phiếu  in ra.

o   Khi nhấn Ghi  (Phím tắt F11) thì mã Qrcode sẽ hiển thị ngay trên màn hình. Thu ngân có thể cho phép khách hàng tít mã Qrcode trực tiếp trên màn hình máy tính.

 

 

 

-          B5: Khách hàng thực hiện thanh toán trên APP / ứng dụng của Momo trên điện thoại

 

Momo

 

-          B6: Sau khi khách hàng báo đã thanh toán. Thu ngân kích nút “Check và tạo phiếu thanh toán (F10)” hoặc nhấn phím tắt F10. Hệ thống kiểm tra thanh toán qua Moca nếu đã thanh toán thành công phần mềm sẽ ghi phiếu Thu và hiển thị thông báo thành công.

-          Nhấn “Yes” để đóng form và tiếp tục bán hàng.

3.      Chú ý

-          Khi thực hiện kiểm tra thanh toán. Nếu việc thanh toán chưa thành công sẽ hiển thị thông báo trực tiếp từ đối tác Momo như sau:

o   Abort/Ignore:  để dừng đóng form và tạm ngưng kiểm tra

o   Retry: Tiếp tục kiểm tra lại việc thanh toán.