Chức năng in mã vạch của phần mềm HTsoft có nhiều kiểu in barcode theo chuẩn quốc tế, nhưng tôi thấy chưa phù hợp với công ty tôi. Tôi muốn chỉnh sửa một chút có được không? và phải sửa như thế nào? Tôi kinh doanh siêu thị nên rất cần chức năng này.