Mình đang sử dụng phần mềm HTsoft, vừa rồi mình cài lại win máy tính nên cài lại phần mềm. Khi vào phần mềm thì mình thấy các mẫu phiếu in hóa đơn đã bị thay đổi không giống với các mẫu bên mình hay sử dụng. Bây giờ mình muốn lấy lại các mẫu trước đây thì mình phải làm thế nào? Nhờ HTsoft hỗ trợ giúp mình , cảm ơn!