Phần mềm bán hàng HTsoft cho mình hỏi, tự dưng hôm nay mở lại phiếu biên nhận bảo hành sửa chữa đã lập mình lại không thấy phần chi tiết mặt hàng bảo hành mà chỉ máy mình bị như thế.Đã Liveupdate rồi nhưng không được. Không biết phần mềm bị sao vậy?