1.      Thông tin ID công ty và password (Thông tin này sẽ được HTsoft cung cấp cho từng công ty riêng biệt) VD:

-         ID Công ty:  congtyabc

-         Pass:  password

2.      Hướng dẫn cập nhật thông tin kết nối

-          Mở chi tiết đăng nhập tại cửa sổ đăng nhập vào phần mềm Htsoft


- Kích nút cập nhật

-         Nhập ID công ty và password đã được cung cấp sau đó nhấn Cập nhật.

 

-         Hệ thống xác nhận cập nhật thành công.


-         Khi cập nhật thành công thì trên thanh trên cùng của form đăng nhập sẽ thông báo tên công ty như hình.

-         Đóng form chi tiết đăng nhập và đăng nhập vào phần mềm sử dụng bình thường.