1.      Chức năng:

Module Theo dõi tiến độ mua hàng cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành đơn mua hàng, theo dõi thông tin của các mặt hàng trên cả đơn mua hàng, số lượng của những mặt hàng đã nhập kho và số lượng của những mặt hàng chưa nhập kho trên đơn mua hàng.

Qua đó, bộ phận mua hàng có thể kịp thời thông báo nhà cung cấp hoàn thành tiến độ giao hàng, đảm bảo hàng trong kho để phục vụ công tác bán hàng.

2.      Hướng dẫn sử dụng

Để thực hiện một đơn hàng và theo dõi tiến độ của đơn hàng ta thực hiện như sau:

2.1  Lập mới 1 đơn mua hàng

Truy cập vào menu Mua hàng/ Đơn mua hàng


Tích nút thêm trên thanh công cụ để thêm mới đơn mua hàng


Giao diện đơn mua hàng hiển thị, chúng ta cập nhật các thông  tin của đơn mua hàng sau đó ấn nút Ghi:


Sau khi Ghi lại, đơn mua hàng sẽ xuất hiện trong danh sách các đơn mua hàng được lập :


 Để xem tiến độ đơn mua hàng đã tạo ta làm như sau :

Vào chức năng Theo dõi tiến độ mua hàng trong Menu Mua hàng:


Nhấn nút tìm kiếm trong vùng thông tin tiêu chí tìm kiếm trên cửa sổ hiện ra :


Phần mềm sẽ tự động lọc và liệt kê ra danh sách những đơn mua hàng đang theo dõi tiến độ:


2.2 Nhập kho

Thông tin về đơn mua hàng trước khi hàng được nhập về kho 


Để nhập hàng từ đơn mua hàng, trước tiên ta phải duyệt đơn mua hàng đó,ta làm như sau:

Từ danh sách đơn mua hàng ta chọn đơn hàng tương ứng, tích đúp vào đơn mua hàng đó, giao diện đơn mua hàng hiển thị. Sử dụng phìm  “Ctrl+11” trên bàn phím hoặc ấn nút  trên màn hình:


Sau khi ấn duyệt, màn hình duyệt đơn mua hàng hiển thị, ta note lại thông tin ghi chú của đơn mua hàng và ấn nút ghi thì đơn mua hàng sẽ được cập nhật thành công: 


Sau khi đơn mua hàng được duyệt, nhân viên có thể gửi đơn mua hàng đó đến NCC. Khi hàng về chúng ta có thể chuyển trực tiếp đơn mua hàng từ danh sách đơn mua hàng thành phiếu nhập kho hoặc chuyển kho: 


Cửa sổ nhập kho xuất hiện 


Thay đổi thông tin về số lượng hàng thực nhập về kho và nhấn nút Ghi để hoàn thành 


Truy cập lại vào Module theo dõi tiến độ mua hàng để xem và theo dõi lại các thông tin, tiến độ của đơn mua hàng đó 


Phần mềm sẽ thống kê lên số lượng đã nhập và số lượng còn tồn lại của đơn mua hàng đó.