Để xử lý các hoạt động bên ngoài của doanh nghiệp không liên quan tới mua hàng và bán hàng, phiếu thu và phiếu chi trong menu Quỹ và Ngân hàng rất cần thiết, tôi rất thích chức năng này của phần mềm HTsoft. Nhưng muốn xem thống kê, báo cáo về các phiếu thu và chi này trong một khoảng thời gian nhất định thì xem ở đâu? Tôi đang dùng demo phần mềm quản lý kinh doanhbán hàng BizMan.