Dear all quý khách hàng,

HTsoft vừa cập nhật một tính năng rất hữu ích cho các công ty dùng phần mềm quản lý bán hàng htsoft BizMan có quản lý serial và imei, đó là tính năng khi tít imei thì phần mềm không chỉ tìm ra mã hàng tương ứng để add vào chi tiết hóa đơn (bán buôn hoặc bán lẻ) mà còn nhận biết kho đang chứa imei đó và điền luôn mã kho thay vì user nhập liệu phải chọn kho như trước đây.

Ngay từ lúc này, quý vị có thể chạy liveupdate phần mềm htsoft BizMan tất cả các phiên bản đang cung cấp trên thị trường để cập nhật tính năng mới rất hữu ích này. Tính năng này được update hoàn toàn free (miễn phí)