XEM NHANH SỐ DƯ QUỸ TRÊN CÁC CHI NHÁNH


1. Mục đích
: Hỗ trợ người quản lý, kế toán check nhanh số dư quỹ tiền mặt hiện tại của các chi nhánh kinh doanh mà không cần phải tới trực tiếp các chi nhánh đó.

2. Hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập menu Quỹ & ngân hàng => Sổ_quỹ


Bước 2: Tại giao diện xem số dư quỹ, tích chọn các chi nhánh cần xem số dư quỹ hoặc tích chọn  nếu muốn xem số dư quỹ của tất cả chi nhánh sau đó kích Xem nhanh số dư quỹ


Bảng thông báo số dư quỹ của các chi nhánh đã được tích chọn xem hiển thị như sau: