Chào cả nhà, bình thường sau khi lập xong Hóa đơn bán buôn, em thanh toán bằng cách chọn F7. Khi đó tổng tiền phải thu sẽ gợi ý trên ô Tổng tiền TT. Em có thể hoàn tất giao dịch rất nhanh chóng.

Tuy nhiên, hôm nay làm như vậy thì phần mềm lại không gợi ý tổng tiền nữa. Bác nào biết chỉ em với!

Cảm ơn các bác nhiều!