Để hỗ trợ người quản trị tiết kiệm thời gian, nhanh chóng phân quyền cho các User khác được nhập liệu trên một kho, đặc biệt là khi phát sinh kho mới, HTsoft update free chức năng phân  quyền như sau:

Truy cập theo đường dẫn: Hệ thống --> Quản lý user. Tại tab Người sử dụng, Click đúp chuột mở 1 user và làm theo hướng dẫn:

Để phân quyền thêm cho các users, chọn Thêm nhanh các users được quyền nhập liệu trên kho này.

(Để hủy phân quyền cho các users, chọn Hủy nhanh các user được quyền nhập liệu trên kho này).

Sau khi chọn Thêm nhanh các users được quyền nhập liệu trên kho này, hệ thống hiển thị danh sách các users trong hệ thống.

 

Như vậy là tất cả các users được chọn có quyền nhập liệu trên kho đó.

Tương tự với hủy nhanh phân quyền user được nhập liệu trên kho.