Chào HTsoft, tôi mới sử dụng phần mềm bên bạn. Hôm nay khi vào lập phiếu nhập kho, phần mềm hiển thị cảnh báo thế này. HTsoft có thể hướng dẫn tôi cách xử lý trường hợp này được không?