Tôi đang dùng phần mềm HTsoftBizMan.NET. 

Hiện công ty tôi có 5 chi nhánh. Khi chi nhánh khác chuyển tiền về cho chi nhánh của tôi, thực tế là tôi nhận được tiền luôn trong ngày hôm đó nhưng tôi lại quên ko xác nhận phiếu chuyển tiền trên phần mềm mà mấy ngày sau tôi mới xác nhận thành ra sổ quỹ bị sai lệch so với thực tế. Vậy có cách nào để  hôm sau tôi  xác nhận phiếu chuyển tiền nhưng hệ thống vẫn ghi nhận ngày xác nhận là  ngày chuyển tiền được không HTsoft?