Khi khách hàng mua hàng và thanh toán nhưng muốn thanh toán một phần tiền mặt và một phần tiền qua ngân hàng, HTsoft hỗ trợ tính năng mới thông báo công nợ trên hóa đơn bán lẻ. Để sử dụng tính năng này chúng ta thực hiện theo các bước sau:

B1: Thu tiền như bình thường, không click vào Ghi và In mà chỉ click vào Ghi. Vì nếu ghi và in ở thời điểm này trên Phiếu in ra sẽ thông báo công nợ

http://htsoft.vn/LinkClick.aspx?fileticket=1Hpr1NfDVWg%253d&portalid=0 

B2: 2. Nếu hệ thống phát hiện chưa thanh toán hết thì sẽ hiện thị thông báo như sau:

http://htsoft.vn/LinkClick.aspx?fileticket=yGNmg-sm4HI%253d&portalid=0- Nhấn YES nếu muốn mở một giao dịch mới

- Nhấn NO nếu muốn mở phiếu thu tiền

B3: Nhấn NO, Thu tiền trên phiếu thu được tự động mở ra như bt:

http://htsoft.vn/LinkClick.aspx?fileticket=PpYj1CQx0wE%253d&portalid=0

Chỉ việc click vào trả tự động và Ghi

B4. Ghi xong thì phiếu thu đóng lại, lúc này mới nhấn Ctrl+P trên Hóa đơn bán lẻ để in=>Phiếu in ra sẽ thông báo đúng công nợ=0.

HTsoft xin thông báo update miễn phí tính năng này!