Khi 1 công ty có 1 tài khoản ngân hàng, ở nhiều chi nhánh bán hàng KH cùng trả tiền vào Tk đó, HTsoft có hỗ trợ xem được tổng tiền mà Tk đó đang có(có cho phép xem nhanh tổng số dư đang có theo số TK hay không?), và nếu muốn thì có thể xem mỗi chi nhánh KH đã trả vào TK đó bao nhiêu tiền hay không?