Chào HTsoft,

Hôm nay tôi có vào phân quyền lại cho tài khoản của mình.

Nhưng không hiểu sao sau khi phân quyền xong, tôi chỉ nhìn thấy màn hình bảo hành sửa chữa, cũng không phân quyền lại được nữa. Tôi phải làm sao giờ?