HƯỚNG DẪN MỞ TEAMVIEWER – HỖ TRỢ TỪ XA

Cách 1: Tại cửa sổ đăng nhập phần mềm
Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa
Cách 2:Tại giao diện phần mềm
Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa
Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa
Cách 3: Tải teamviewer từ website của Htsoft

- Vào cửa sổ trình duyệt đăng nhập vào đường dần Htsoft.vn
Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa
- Kích vào nút “Tải về” hoặc menu “Tải dùng thử”
Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa

- Tại mục “Phần mềm hỗ trợ khác” bạn chọn link Teamviewer 7 Quick để tải về. Sau khi tải vê thành công không cần cài đặt chỉ cần kích vào file vừa tải và chạy.

Cách 4: Trong bộ chạy phần mềm
- Tìm đến thư mục chứa phần mềm: Kích chuột phải vào biểu tượng phần mềm chọn “Open File Location”
Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa

- Mở thư mục bộ chạy tìm và chạy file “TeamviewerQS_vi.exe”

Hướng dẫn mở tearmview hỗ trợ từ xa