Mục đích: In UNC theo mẫu của Ngân hàng,  tự động lấy thông tin Tài khoản của Khách hàng/ Nhà cung cấp  giúp người dùng lập UNC một cách nhanh nhất

Hướng dẫn:

Bước 1: Khai báo thông tin ngân hàng và khởi tạo số dư ngân hàng

-          Vào Menu Cấu hình -> Ngân hàng -> Thêm. 


Khai báo các thông tin của Ngân hàng sau đó ghi lại

-          Khởi tạo số dư cho ngân hàng 

Vào Quỹ & Ngân hàng -> Số dư ngân hàng để khởi tạo số dư cho ngân hàng đó


Bước 2: Khai báo thông tin TK của Khách hàng/ Nhà cung cấp

Thực hiện theo đường dẫn: Cấu hình -> Khách hàng và nhà cung cấp-> Chọn tab Mua bán hàng


Bước 3:

Lập phiếu trả tiền nhà cung cấp/ Tìm đến phiếu thanh toán cho nhà cung cấp muốn in UNC


Bước 4:

Click In UNC 


Form in UNC xuất hiện, Click Đồng ý để xác nhận in

Sau khi xác nhận đúng số phiếu cần in UNC, chọn Ngân hàng chi tiền. Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin TK ngân hàng bên nhận và bên chi. Sau đó chọn In


UNC in ra như sau: