HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE KIỂM KÊ KHO SỬ DỤNG SERIAL/IMEI

1. Mục đích

Module kiểm kê kho theo sử dụng serial/imei cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho sử dụng serial/imei ngoài thực tế với sử dụng serial/imei tồn kho trong phần mềm. Nếu sử dụng serial/imei tồn kho ngoài thực tế và sử dụng serial/imei tồn kho trong phần mềm không khớp nhau (lệch thừa, lệch thiếu), có thể thực hiện phiếu nhập hoặc phiếu xuất điều chính, để cân đối sử dụng serial/imei tồn kho thực tế với sử dụng serial/imei tồn kho trong phần mềm, nhằm tránh sai sót trong quá trình kinh doanh.

2. Phân quyền

Để sử dụng được chức năng này nhóm user cần được phân quyền

KK1: Kiểm kê kho

3. Hướng dẫn sử dụng:

3.1. Lập phiếu Kiểm kê kho

- Khởi động module (vào Add-Ins): Add-Ins -> Kiểm kê kho
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

-Form Danh sách phiếu kiểm kê kho xuất hiện. Để thêm phiếu kiểm kê kho mới ta nhấn nút Thêm trên thanh công chức năng
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

-Màn hình xuất hiện:
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

-Nhập sử dụng serial/imei tồn trong kho vào phần mềm để kiểm kê có 2 cách:

o Nhập bằng file Excel

o Nhập bằng tay.

Cách 1: Nhập bằng file Excel:

o Nhấn nút Nhập chọn Nhập phiếu kiểm kê sử dụng Serial/sử dụng serial/imei trong hình:
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Cửa sổ sau xuất hiện
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Ta nhấn nút Tạo mẫu nhập liệu để tạo ra mẫu nhập liệu, sau đó điền số sử dụng serial/imei hoặc import vào file excel mẫu đó.
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Khi đã có file excel chứa thông tin sử dụng serial/imei ta chọn file excel để nhập số liệu kiểm kê, nhấn vào phần đánh dấu như trong hình, sau đó chọn file.
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Sau khi chọn file nhập liệu, hệ thống sẽ tự động đọc dữ liệu vào phần mềm như trong hình: hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Nhấn nút Đồng ý để trở lại cửa sổ kiểm kê
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

Cách 2: Nhập bằng tay

o Chọn sử dụng serial/imei bằng ô tìm kiếm và nhập số lượng tồn thực tế tương ứng với sử dụng serial/imei đó như trong hình:
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Khi bắn sử dụng serial/imei hoặc import file vào phần mềm nếu 1 con sử dụng serial/imei chưa từng tồn tại trong hệ thống, thì hệ thống sẽ bật ra 1 form cảnh báo:
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Sau khi đã nhập sử dụng serial/imei ta chọn kho để thực hiện kiểm kê nếu có nhiều kho:

o Nhấn vào So sánh sử dụng serial/imei với dữ liệu trong hệ thống
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

 Phần mềm sẽ tự động đối chiếu với hệ thống: Nếu 1 con sử dụng serial/imei đã không còn tồn trong kho mà vẫn được kiểm kê, hệ thống sẽ bật ra form (hình bên dưới) để thông báo tình trạng của con sử dụng serial/imei đó:
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

o Sau đó nhấn vào So sánh với dữ liệu trong hệ thống
hướng dẫn chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

 phần mềm sẽ tự động đối chiếu, so sánh serial/imei tồn kho thực tế đã nhập với số lượng tồn kho sử dụng serial/imei trong hệ thống và đưa ra kết quả:

o Sau khi thực hiện kiểm kê có thể Ghi lại phiếu kiểm kho để sau này xem bằng bắng nhấn nút Ghi trên thanh chức năng.

Quá trình kiểm kê kho hoàn tất.