Mục đích: LiveUpdate phần mềm, lấy những mẫu report mới theo yêu cầu, update version mới của phần mềm.

Cách thực hiện: 

Bước 1: Click chuột phải tại icon HTsoft trên màn hình, chọn Open file location (đối với winxp thì kích chuột phải vào biểu tượng HTsoft, chọn properties để xem đường dẫn phần mềm nằm ở đâu) 

Sau đó thư mục chứa phần mềm sẽ mở ra.

Bước 2Tìm file có tên WebUpdate và mở file đó ra


Bước 3: Điền tên đường dẫn LiveUpdate của đơn vị mình, sau đó ghi lại. 

Hướng dẫn LiveUpdate phần mềm:

Vào menu Trợ giúp -> LiveUpdate 

Sau đó nhấn Yes để thoát phần mềm


Nhấn Cập nhật để bắt đầu cập nhật phiên bản mới

 

Hệ thống sẽ thông báo số file mới cần update. Nhấn Yes để xác nhận.


 

Sau đó chờ cho đến khi hệ thống thông báo update thành công.


 

Lưu ý : tắt hết phần mềm và các chương trình diệt virut khi update phần mềm