Kính gửi: Quý khách hàng

HTsoft xin thông báo tới tất cả quý khách hàng đang sử dụng phần mềm HTsoft BizMan phiên bản 3.1 như sau:

HTsoft đã có cập nhật phiên bản mới tiến hành cập nhật thêm một số tính năng mới nhằm giúp tối ưu tốc độ xử lý dữ liệu và vá lỗi liên quan đến mất một vài thông tin mở rộng của mặt hàng.

HTsoft xin trân trọng thông báo và yêu cầu tất cả khách hàng cập nhật phiên bản mới nhất để tránh lỗi phát sinh.