Cho mình hỏi, phần mềm HTsoft có chức năng nào quản lý, theo dõi khách hàng con của khách hàng không?