HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTSOFT BizMan ĐỂ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

1.       MỤC ĐICH

Áp dụng phần mềm HTSoft BizMan để quản lý dịch vụ cầm đồ hiệu quả nhất

2.       CẤU HÌNH

Tiến hành khai báo 2 mã hàng: 1 mã hàng để quản lý tài sản khách mang đến cầm (VD : DOKIGUI)  và 1 mã để tính lãi suất kí gửi (VD : LAINGAY)

Vào Cấu hình ->Mặt hàng->Thêm

Bước 1: Khai báo mã DOKIGUI là mã để quản lý tài sản khách mang đến. Lưu ý: tích chọn Có Serial/ IMEI và không khai báo giá cho mã hàng này

Bước 2: Khai báo mã LAINGAY là mã để tính lãi cần phải thu của khách hàng. Lưu ý: khai báo bình thường không tích chọn Có Serial/ IMEI và không khai báo giá cho mã hàng này


3.       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Khi khách mang đồ đến cầm, tiến hành nhập kho, trả tiền cho khách

Khai báo thông tin khách hàng đến cầm đồ ngay trên giao diện của Phiếu nhập kho bằng cách Nhấn nút F9 Thêm mới


 

Khai báo đầy đủ thông tin của khách hàng

Nhập kho hàng nhận của khách, khai báo số imei chính là số phiếu nhập (để quản lý chính xác theo từng hàng nhận của khách) ngày bảo hành là ngày hẹn khách phải đến thanh toán và chuộc đồ, gõ số tiền trả cho khách vào ô giá nhập. Sau đó Ghi lại và In phiếu giao cho khách


 

Lưu ý: Số phiếu nhập được phần mềm tự động sinh ra khi thêm mới phiếu, theo quy tắc đã định trước và không có số phiếu trùng nhau.

Lập phiếu trả tiền NCC chính là số tiền trả cho khách cầm đồ


Theo dõi và quản lý tài sản đã nhận của khách trong mục Mua hàng-> BC_TK-> Quản lý Serial/IMEI


Bước 2: Nếu Đúng hạn hoặc trước hạn khách đến thanh toán đủ và nhận lại đồ

Căn cứ vào số phiếu khách mang đến, làm phiếu xuất bán đúng số imei trùng với số phiếu của khách


Nhập số phiếu của khách vào ô IMEI (F11)->Enter. Sau đó bỏ dấu check ở ô IMEI->Mặt hàng. F12 Nhập mã LAINGAY->Enter.

Căn cứ vào ngày tháng ở trường Bảo hành của IMEI và ngày trên phiếu khách mang đến để tự tính ra số tiền lãi khách phải trả.

Thu đủ số tiền gốc và lãi


Nếu Đến hạn khách chưa thanh toán mà muốn gia hạn số ngày cầm đồ

Vào mục AddIns-> Gia hạn Serial/IMEI


 

Nếu Đến hạn khách không thanh toán, tiến hành thanh lý tài sản

Khi tiến hành thanh lý tài sản thì thực hiện Xuất bán imei và thu tiền bình thường.