HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THEO LÔ

1.     Chức năng

Cho phép in 1 lần ra nhiều phiếu bán hàng (hóa đơn bán buôn, bán lẻ).

2.     Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Khởi động form hóa đơn bán lẻ và click Tìm    

Bước 2: Tìm kiếm các phiếu cần in theo các tiêu thức: Ngày hóa đơn, Mã KH, Mã hàng,..và Click In -> In phiếu bán hàng theo lô. Phần mềm sẽ in ra toàn bộ các phiếu tìm được.

Chú ý: Sau khi tìm kiếm có thể tiếp tục filter trên các cột để giảm bớt phiếu cần in.

Các bước thực hiện tương tự đối với hóa đơn bán buôn.