Chào bạn, bên tôi kinh doanh cửa hàng điện thoại, tôi đang quản lý hàng theo imei. Tôi có vấn đề thắc mắc là khi tôi sửa giá trên phiếu nhập kho chứa imei thì các phiếu xuất bán và hàng bán trả lại không tự cập nhật theo giá vốn mới tôi sửa, giờ tôi phải làm thế nào. Mong htsoft trợ giúp!