Tôi có 2 trường hợp khách hàng thanh toán đơn mua hàng như sau:

- Sau khi mua hàng, khách hàng thanh toán 50% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt, 50% giá trị đơn hàng còn lại khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản.
- Sau khi mua hàng, khách hàng thanh toán 50% giá trị đơn hàng bằng tiền USD, 50% giá trị đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt.

--> Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có xử lý được không? nếu được thì thao tác như thế nào trên phần mềm?

( Toi dang tim hieu va su dung demo phan mem quan ly ban hang SalePro )