HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN TEM KỆ TRONG CẤU HÌNH MẶT HÀNG

1.     Mục đích:

Cho phép in tem mã hàng đặt trên các kệ hàng với các thông số chi tiết (như cấu hình, mô tả, giá…), có thể lựa chọn in ra mã hàng tặng kèm trong chương trình khuyến mãi hoặc combo khuyến mãi.

2.     Phân quyền:

Để sử dụng chức năng này nhóm user cần được phân quyền

 CH14: In mã vạch.

3.  Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Khởi động form In mã vạch


Bước 2: Chọn các mặt hàng muốn in tem kệ

Bước 3: Các mặt hàng được chọn sẽ hiển thị trong  grid bên dưới. Sau đó click In tem kệ. Giao diện như sau:


Khi đó, phần mềm hiện ra thông báo sau:


Nhấn “Yes” nếu muốn in thêm quà tặng từ chương trình khuyến mãi, nhấn “No” nếu muốn bỏ qua.

-   Nếu nhấn “Yes” hệ thống sẽ link trực tiếp đến danh sách các chương trình khuyến mãi, chọn chương trình khuyến mãi đã thiết lập từ trước . Click đúp vào chương trình khuyến mãi để in ra các thông tin mặt hàng khuyến mãi hoặc phần trăm giảm giá.

(Giao diện chương trình khuyến mãi như sau)


Khi đó, tem in ra như sau:


Trường hợp khuyến mãi theo com bo, cấu hình mặt hàng combo như sau:

 Nhập tên hàng là tên combo, mô tả là nội dung CTKM, mã hàng thuộc loại combo. Nhập giá bán lẻ cho combo đó:

Sau đó thiết lập CTKM theo combo.

In tem kệ tương tự như trên, chọn mặt hàng in là combo xà phòng. Khi đó, tem in ra như sau: