Theo tôi tìm hiểu, module QLBH, phần thêm phiếu bảo hành, hình như chỉ có thông tin 1 máy tương ứng 1 lỗi. Nhưng thực tế thì 1 máy có thể bị nhiều lỗi. HTsoft có nghĩ đến chuyện này chưa. Đang định mua thêm module này, đang phân vân quá . Hi