HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHANH NHIỀU MẶT HÀNG SANG NHÓM HÀNG MỚI

1.      Mục đích

Hỗ trợ khách hàng bố trí lại danh sách mặt hàng và nhóm hàng nhanh, phục vụ mục đích quản lý, thống kê báo cáo được tốt hơn …

2.      Cấu hình

Được phân quyền: Được sửa mặt hàng

3.      Hướng dẫn sử dụng

Vào menu Cấu hình -> Mặt Hàng -> Sửa mặt hàng theo lô   

Chọn các mặt hàng muốn chuyển nhanh sang nhóm khác, chọn cây nhóm hàng phía bên trái để hiển thị những mặt hàng trong nhóm tương ứng. Chọn nhiều mặt hàng như sau:

o    Cách 1: Chọn các mặt hàng cách nhau bằng cách nhấn chuột vào 1 mã hàng sau đó nhấn và giữ phím Ctrl để nhấn chọn các mặt hàng tiếp theo như hình:


o   Cách 2: Chọn các mặt hàng liền nhau bằng cách nhấn chuột vào mặt hàng đầu tiên sau đó nhấn và giữ phím Shift sau đó nhấn chuột xuống mặt hàng cuối cùng:

Sau khi chọn xong các mặt hàng muốn chuyển tới nhóm hàng mới, nhấn chuột phải chọn “Chuyển các mã hàng đã chọn sang nhóm mới”.

Chọn nhóm hàng mới muốn chuyển các mặt hàng đến

Nhấn ‘Đồng ý’, hệ thống sẽ xác nhận lại những mặt hàng bạn muốn chuyển sang nhóm hàng mới

Nhấn “Yes” để chuyển các mã hàng. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại chắc chắn một lần nữa. Nhấn “Yes” để hoàn tất việc chuyển mặt hàng.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhật thành công.