Tôi đang có nhu cầu phần mềm quản lý 2 cửa hàng bán hàng, giống với siệu thị mini. Tôi đã tìm hiểu một số phần mềm và dùng thử nhưng chưa đáp ứng được, hiện tại tôi đang dùng thử gói phần mềm quản lý kinh doanhbán hàng BizMan. Các nghiệp vụ chính thì phần mềm xử lý khá OK, nhưng phần mềm chưa thể mở được nhiều phiếu bán hàng cùng một thời điểm ( nhiều tab). HTsoft có thể cấu hình cho tôi thêm chức năng đó không?