Hi bạn, tôi đang dùng phần mềm Htsoft BizMan, tôi gặp vấn đề là khi dùng màn hình hiển thị Customer Display cho hóa đơn bán lẻ thì hôm nay không hiển thị bất kỳ thông tin gì nữa. Có cách nào giúp t khắc phục. Mong bên Htsoft trợ giúp!