Mình sử dụng chức năng in mã vạch trong phần mềm BizMan vẫn bình thường, nhưng tại sao có 1 số mã hàng mình in với số lượng lớn hơn 1 thì không được, máy in ko báo lỗi gì nhưng cũng ko in ra giấy, Trong khi in các mã hàng khác với số lượng lớn hơn 1 vẫn in bình thường, vậy là do nguyên nhận gì?