HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT LẬP CHO CON TRỎ CHUỘT TỰ ĐỘNG NHẢY XUỐNG Ô SỐ LƯỢNG SAU KHI NHẬP MÃ HÀNG

Chức năng: Cho phép thiết lập chế độ mặc định con trỏ chuột tự động nhảy xuống ô số lượng sau khi nhập mã hàng. Nếu không lựa chọn chức năng này thì sau khi nhập mã hàng, con trỏ chuột vẫn ở nguyên ô mã hàng để nhập mã liên tục.

Hướng dẫn sử dụng: Trên giao diện Hóa đơn bán lẻ/hóa đơn bán buôn, kích chuột vào ô bên trái ô tìm kiếm F3, chọn Ép con trỏ nhảy xuống grid sau khi nhập mã hàng.

       

    Sau khi nhập mã hàng con trỏ sẽ tự động nhảy xuống ô số lượng để nhập số lượng bán. Nhấn F12 để con trỏ quay trở lại ô nhập mã hàng.