Mình đang có ý định sử dụng phần mềm để quản lý cửa hàng của mình, mình chỉ là cửa hàng nhỏ thôi bán điện thoại. Mình cũng không giỏi về máy tính lắm. Mình đã cài thử phần mềm Htsoft, nhưng hơi khó dùng . Bạn nào biết có tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nào bằng video dạng từng bước bước một không chỉ cho mình với.