HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG COPY MẶT HÀNG

Để sử dụng được chức năng này, bạn LiveUpdate phần mềm và đảm bảo được phân quyền thêm mới mặt hàng nhé!

Thông tin mặt hàng đã có:


Muốn thêm mới một mặt hàng mới trong nhóm điện thoại IPhone có một số thông tin giống mặt hàng trên, bạn vào cấu hình -> Mặt hàng. Giao diện Danh mục mặt hàng như sau:

Hiển thị các thông tin của mặt hàng. Bạn thay đổi một số thông tin của mặt hàng mới. Sau đó ghi lại.

Như vậy bạn đã thêm được mặt hàng mới một cách nhanh chóng.