Ngoài in barcode mã hàng thì phần mềm bên bạn có thể in được imei để dán lên vỏ hộp của điện thoại không?