Tôi đang có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý bán hàng nhưng chỉ sử dụng 1 máy tính để quản lý. HTsoft có gói phần mềm nào dành cho các khách hàng là cá nhân không?