Tôi muốn cài thêm 1 máy trạm sử dụng phần mềm HTsoftBizman, khi cài đặt thì hệ thống báo lỗi "An app on your PC needs the following Windows features:  .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)", và không cho cài đặt tiếp, tôi đang dùng win 8. Các bạn xem có thể hỗ trợ tôi được không?