Tôi đã download bản dùng thử HTsoftBizMan về nhưng khi cài đặt thì hệ thống báo lỗi: "Error 1719.Windows Installer service could not be accessed....", rất mong được các bạn hỗ trợ.