Tôi mới cài thêm máy trạm, mọi khi vẫn hoạt động bình thường nhưng hôm nay khi đăng nhập vào hệ thống thì thấy báo lỗi "instance failure". Cho tôi hỏi là đó là lỗi gì vậy?