Tôi được biết HTsoft chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý uy tín trên thị trường hiện nay, ngoài các gói phần mềm các bạn đang kinh doanh, HTsoft có phần mềm quản lý chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương hiệu hay còn gọi là kinh doanh nhượng quyền thương mại không?