HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÃ HÀNG HỖ TRỢ ĐA MÃ VẠCH

1.Mục đích

- Chức năng này cho phép tạo ra nhiều mã vạch cho cùng một mã hàng.

2. Phân quyền.

Để sử dụng được chức năng này, nhóm user cần được phân quyền:

·         Nhóm hàng

·         Mặt hàng

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1 Khai báo đa mã vạch

Vào Menu Cấu hình à Mặt hàng, Thêm mới Mặt hàng. Sau khi khai báo các thông tin về mặt hàng, …, chuyển sang Tab Barcode có giao diện như sau:

Để khai báo các mã vạch cho 1 mặt hàng có 2 cách như sau:

-          Cách 1: Nhập trực tiếp Barcode bằng cách sử dụng đầu đọc Mã vạch hoặc gõ trực tiếp bằng tay Barcode đó.

o   Đặt chuột tại ô Barcode sau đó bắn mã vạch hoặc gõ mã vạch vào rồi nhấn phím Enter hoặc nút Thêm

o   Sau khi đã thêm toàn bộ các mã vạch của mặt hàng này ta nhấn nút Ghi lại để hoàn tất.

-          Cách 2: sử dụng nút thêm tự động để thêm Barcode khi mã hàng được sinh ra theo nguyên tắc được định nghĩa sẵn

o   Nhấn nút Thêm tự động  Sau đó nhấn Ghi lại

3.2 Sử dụng đa mã vạch

-          Khi lập phiếu bán hàng (bán buôn/bán lẻ), phiếu nhập kho, phiếu chuyển kho,…..

-          Để sử dụng đa mã vạch đã khai báo ở tab Barcode thì ta bỏ dấu tích ở phía bên phải ô nhập Mã hàng. Lúc này hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị ra thông tin của Mã hàng chứa Barcode đó. Ta có thể sử dụng bất kỳ mã vạch nào đã khai báo của mã hàng.

                       

·         Lưu ý: Mức độ ưu tiên tìm kiếm ở ô Mã hàng(F12) trong phiếu Nhập kho, Hóa đơn bán hàng (bán buôn/bán lẻ), Phiếu chuyển kho,… sẽ là: Mã hàng à Barcode à Alias