Mọi thắc mắc cũng như ý kiến về module, chức năng, điểm mạnh, điểm yếu của 3 gói phần mềm quản lý kho Inventory, quản lý bán hàng Sale Pro, quản lý kinh doanh BizMan các bạn có thể trao đổi tại đây