Chào Htsoft, bên tôi dùng phần mềm HtsoftBizMan để quản lý kinh doanh phụ tùng ô tô, vừa rồi t có tạo mẫu phiếu nhập kho bằng excel và insert vào phần mềm, nhưng không hiểu sao khi vào hệ thống lại hiển thị thiếu số dòng (thiếu mã hàng) so với bản trong file excel, có phải do mẫu nhập liệu của tôi bị sai ko??